Wspólnota mieszkaniowa jako całość odpowiada za zobowiązania dotyczące wspólnej części nieruchomości. Są to między innymi wszelkie naprawy i remonty, konserwacja czy eksploatacja.
Jednak dodatkowo obowiązkiem wspólnoty jest administracja nieruchomością, do której zaliczyć można na przykład zawieranie i dopilnowanie wykonania umów na dostawę mediów, zapewnienie obsługi księgowo-finansowej, składanie raportów i sprawozdań finansowych lub rozliczanie ubezpieczeń i podatków, które nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali.

Te wszystkie obowiązki mogą być wykonywane przez powołany przez członków wspólnoty mieszkaniowej zarząd albo zlecone wyspecjalizowanej w takiej działalności firmie i wykwalifikowanemu zarządcy.