Zarządzanie nieruchomościami

zarządca nieruchomości dzierżoniów obsługa nieruchomości dzierżoniówJako specjaliści od zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w Dzierżoniowie i na Dolnym Śląsku oferujemy Państwu pełną i rzetelną obsługę, która obejmuje między innymi:

  • doradztwo oraz pomoc w organizacji i rejestracji nowo tworzącej się wspólnoty mieszkaniowej, w tym załatwienie wszystkich niezbędnych formalności (wystąpienie o numer statystyczny REGON, numer NIP, otwarcie rachunku bankowego, podpisanie umów z dostarczycielami mediów, takich jak woda, prąd, ogrzewanie),
  • czynności z zakresu księgowo-finansowego oraz administracyjnego, wykonywane przy pomocy zintegrowanego programu informatycznego,
  • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed organami administracji państwowej, samorządowej i sądowej oraz przed osobami prawnymi i fizycznymi,
  • zlecanie okresowych przeglądów i kontroli oraz nadzorowanie ich, a także prowadzenie bieżącej konserwacji budynku i jego urządzeń,
  • nadzór nad wykonywaniem remontów i modernizacji, uchwalonych przez zebranie właścicieli wspólnoty mieszkaniowej,
  • świadczenie usług całorocznego utrzymania czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku oraz pielęgnacja zieleni i terenów przynależnych do budynku, w tym chodników i parkingów,
  • prowadzenie ewidencji poszczególnych lokali,w tym naliczanie właścicielom lokalu zaliczek zgodnych z planem kosztów oraz dbanie o regularne wpłaty dokonywane przez członków wspólnoty mieszkaniowej,
  • dopilnowanie wykonania umów zawartych na dostawę mediów i rozliczanie należności z nimi związanych.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.