Jest to przede wszystkim grunt, na którym stoi budynek, a także grunty niezabudowane wchodzące w skład nieruchomości. Dodatkowo są to pomieszczenia i urządzenia, które służą do użytku wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej, na przykład klatki schodowe, korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie, windy, zsypy, instalacje centralnego ogrzewania, a także elementy zewnętrzne budynku, takie jak elewacja, dach czy balkony.