Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości (zwykle jednego lub kilku wielorodzinnych budynków mieszczących się na tej samej działce). Powstaje ona z mocy prawa w chwili wyodrębnienia własności pierwszego lokalu na zasadach dokładnie opisanych w ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku. Oznacza to, że członkiem wspólnoty mieszkaniowej staje się każdy właściciel lokalu wchodzącego w skład nieruchomości z chwilą przejęcia jego aktu własności.

Wspólnota mieszkaniowa odpowiada za zobowiązania dotyczące wspólnej części nieruchomości, to znaczy części budynku i urządzeń, które używane są przez wszystkich członków wspólnoty. Każdy z właścicieli zwykle odpowiada za nią w części ułamkowej, która jest równa jego udziałowi w tej nieruchomości.